ČAP: První kalkulačka nákladové složky investičního životního pojištění: transparentnost a přehlednost pro klienty

Praha, 19. července 2019  – Česká asociace pojišťoven vytvořila a umístila na své webové stránky první kalkulačku čistě nákladové složky všech produktů investičního životního pojištění na českém trhu. Kalkulačka pro klienty spočítá celkovou nákladovost investiční části v procentech za celou dobu platnosti smlouvy v závislosti na měsíčním pojistném a době trvání pojištění. Výpočet vychází z aktuální situace k datu sjednání pojistné smlouvy a jsou v něm zahrnuty i bonusy, které mají dopad na nákladovost investiční části, pokud na ně má klient nárok vyplývající z pojistné smlouvy. Do projektu se zapojila většina členských pojišťoven, které mají investiční životní pojištění ve svém portfoliu produktů.

 „Cílem zavedení kalkulačky nákladové složky investiční části investičního životního pojištění je podpora srovnatelnosti a transparentnosti tohoto produktu,“ říká Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven, a dodává: „Naším záměrem je zlepšit orientaci klientů z pohledu nákladovosti investiční složky, která je zde důležitá. Kalkulačka má také sloužit pojišťovacím poradcům při doporučování vhodných produktů klientům a podpořit tak zdravou konkurenceschopnost trhu. Věřím, že transparentní veřejné srovnání bude posilovat konkurenční prostředí v tomto produktu. Do projektu se zapojila většina členských pojišťoven, které mají investiční životní pojištění ve svém portfoliu produktů.“

Kalkulačka je k dispozici na webových stránkách České asociace pojišťoven ZDE.

Vrcholní představitelé pojišťoven posílají otevřený dopis poslancům, apelují:

Nenechte projíst budoucnost a rezervy na životní pojištění našich klientů jen kvůli jednorázové injekci do schodkového rozpočtu.

Praha, 9. července 2019 – Projídání budoucnosti. Dopady na klienty a na rezervy vytvořené na jejich životní pojištění a pro případ velkých pojistných událostí. Odliv kapitálu  z České republiky. To je jen zlomek problémů, které může přinést schválení návrhu zákona upravujícího zdanění technických rezerv, který má v prvním čtení na dnešním programu jednání Poslanecká sněmovna. Vláda v červnu tento návrh schválila aniž by vzala v potaz připomínky České asociace pojišťoven, České národní banky, ekonomů a dalších odborníků. Česká asociace pojišťoven a generální ředitelé a zástupci představenstev pojišťoven proto dnes poslali otevřený veřejný dopis poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby znovu zdůraznili nesystémovost a nebezpečí této sektorové daně, a to především v dopadech na klienty pojišťoven.

Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven k tomu říká: „K zaslání otevřeného dopisu poslancům jsme přistoupili poté, co vláda schválila návrh zákona upravujícího zdanění technických rezerv do podoby, která potrestá obezřetnost pojišťoven, projídá budoucí daňové výnosy a přinese zdražení klientům,“ a dodává: “Upozorňujeme od začátku na to, že se jedná o nepromyšlený krok, který negativně ovlivní budoucí zisky klientů z životního pojištění, může přinést ve svém důsledku zdražení produktů, bude motivovat pojišťovny nezvyšovat rezervy. Ptáme se poslanců, zda by například v případě velkých povodní jako ty v roce 1997 byli raději, kdyby měly pojišťovny menší a nebo větší rezervy. Tak jednoduché to nakonec je.  K otevřenému dopisu se připojilo svým podpisem 23 vrcholných představitelů pojišťoven, protože se situace týká všech pojišťoven.“

Otevřený dopis poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Cyber Insurance Conference 2019

„Rizika narůstají – a roste i počet škod způsobených kybernetickými riziky. Co však nestoupá, je povědomí klientů o těchto rizicích,“ řekl v úvodu již třetí Cyber Insurance Conference Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven. Letošním hlavním tématem konference byla transformace ekonomiky a s tím související nová kybernetická rizika. Na konferenci promluvili odborníci na kybernetickou bezpečnost, informační a komunikační technologie, pojišťovnictví a na zákaznické služby. Své vize představili např. zástupci Deloitte, ICTU, Microsoft nebo Boxtrap Security, ale také zahraniční řečníci a další.

Celý článek ZDE

Kulatý stůl ekonomů a právníků: Zdanění technických rezerv pojišťoven a jeho důsledky

Vláda schválila na konci května 2019 návrh zákona, který by s účinností od 1. ledna 2020 měnil způsob stanovení daňové uznatelnosti technických rezerv pojišťoven. Co to znamená, jaké důsledky to může mít pro klienty a jaké další kroky budou muset pojišťovny udělat, probírali nezávislí odborníci, ekonomové a právníci spolu se zástupci médií u kulatého stolu, který se konal 11. června 2019 na půdě České asociace pojišťoven.

 

 

Připomínkování databáze otázek ke zkouškám odborné způsobilosti dle ZDPZ odbornou veřejností

Od 18. 4. do 9. 5. probíhal proces připomínkování otázek vytvářené databáze pro zkoušky odborné způsobilosti odbornou veřejností. Celkově byl pro tyto účely zřízen přístup do online aplikace pro připomínkování 181 osobám, přičemž jsme obrželi k otázkám téměř 300 komentářů. Tyto připomínky byly ze strany supergarantů vypořádány a 15. 5. byla odeslána zpráva o jejich zapracování České národní bance. V současné době probíhá finální připomínkování Českou národní bankou a Ministerstvem financí, jejichž komentářům se věnujeme. K tomuto účelu byla naplánována také společná jednání, na kterých budou příslušné připomínky společně diskutovány a vypořádávány.

Celý článek ZDE

Vývoj pojistného trhu v 1 Q 2019: největší škody za posledních devět let v důsledku tíhy sněhu a vichřic

Celkový předpis smluvního pojistného dle metodiky ČAP vychází podle předběžných údajů za 1. čtvrtletí 2019 ve výši 34,818 mld. Kč, proti 1. čtvrtletí roku 2018 s předpisem pojistného cca 33,496 mld. Kč se jedná o 3,9% růst. „Dle metodiky ČAP tak meziročně trh narostl na předpisu pojistného o cca 1,322 mld. Kč.  Tempo růstu proti nárůstu 4,8 % za celý rok 2018 se tak v 1Q 2019 mírně snížilo na aktuální 3,9% růst,“ komentuje celkové výsledky Petr Jedlička, hlavní analytik České asociace pojišťoven.

Kancelář ombudsmana ČAP zahájila činnost: nezávislá instituce pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v oblasti neživotního pojištění

Praha, 11. února 2019Spotřebitelé, kteří řeší spor v oblasti neživotního pojištění s některou z pojišťoven na českém trhu, mají nyní novou možnost vyřídit záležitost mimosoudní efektivní cestou, aniž by museli platit poplatky a absolvovat často zdlouhavé soudní řízení. Dne 1. února 2019 totiž zahájila činnost Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú. jako jeden ze subjektů pověřených Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (alternative disputes resolutions, ADR), a to právě v oblasti neživotního pojištění. Mimosoudní řešení sporů vychází z myšlenky, že na základě aktivního přístupu a vůle stran lze spor urovnat časově i finančně méně náročnou cestou, dojít k oboustranně vyhovujícímu výsledku a předejít soudnímu řízení. Kancelář ombudsmana ČAP nabízí spotřebitelům právě takovou smírnou cestu v jejich sporu s pojišťovnou či zprostředkovatelem pojištění. Prvním ombudsmanem Kanceláře ombudsmana ČAP se stala doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.

Vývoj pojistného trhu v roce 2018: trh meziročně roste díky neživotnímu pojištění. Během roku výrazně vzrostl objem vodovodních škod

Celkový předpis smluvního pojistného dle metodiky České asociace pojišťoven vychází dle předběžných údajů za rok 2018 ve výši 129,32 mld. Kč. To proti roku 2017 s předpisem pojistného 123,36 mld. Kč představuje růst o 4,8 %, zatímco v loňském roce trh rostl pouze o 3,8 %. „Dle metodiky ČAP tak trh meziročně narostl (především díky růstu neživotního pojištění) na předpisu pojistného o výrazných 5,96 mld. Kč,“ komentuje celkové výsledky Jaroslav Urban, pojistný analytik České asociace pojišťoven.

 Celý článek ZDE

Bilance orkánu Herwart po roce od úderu: Pojišťovny již vyřídily 93 % z 50 133 vzniklých pojistných událostí. Celkový objem škod narostl na 1,444 mld. Kč

Praha, 10. prosince 2018 – Finanční objem pojistných událostí vzniklých v souvislosti s následky orkánu Herwart, jenž se územím České republiky prohnal loni 29. října 2017, se ustálil na částce 1,444 mld. Kč. To převyšuje počáteční odhad škod ve výši 1,371 mld. Kč, který pojišťovny vyčíslily loni bezprostředně po skončení řádění živlu. Vyplývá to z aktuálních statistik ČAP, které dále ukazují, že z celkového počtu 50 133 pojistných událostí pojišťovny vyřídily již 46 627 případů, tj. 93 % celkového počtu pojistných událostí.

 Celý článek ZDE

ČAP: Od ledna 2019 začíná nové, dvouleté volební období shromáždění členů asociace. Prezidentem ČAP bude opět Martin Diviš

Praha, 11. prosince 2018 – Nejvyšším orgánem České asociace pojišťoven (ČAP) je shromáždění členů. Každé dva roky volí svého prezidenta, viceprezidenty a členy; celkem má prezidium devět členů. Prezidentem, kterého shromáždění zvolilo ze svého středu dne 27. listopadu 2018, se stal opět Martin Diviš, generální ředitel a předseda představenstva Kooperativa pojišťovny. Strategie ČAP do dalších let spočívá v pokračování budování centra expertizy, jež napomáhá zlepšovat reputaci pojišťovnictví prostřednictvím partnerského přístupu k dialogu s veřejností, s orgány regulátora i dohledu a s aktéry pojistného trhu.