K čemu slouží produktové infolisty?

Produktové infolisty poskytují stručné a obecné charakteristiky nejrozšířenějších druhů pojištění. Nabízejí snadnou orientaci v základní produktové nabídce. Jejich cílem je kvalitně a srozumitelně informovat občany. V současné době zavádí produktové listy do svých materiálů většina pojišťoven. 

Základní informace obsažené v Produktových infolistech:

  • popis produktu,
  • jaká rizika pokrývá,
  • jak pojištění funguje,
  • komu je produkt určen,
  • výhody a nevýhody,
  • další důležité informace (doporučená doba trvání, daňová uznatelnost atd.).

Jednotlivé pojišťovny nabízejí různé modifikace produktů, které se liší v ceně, v limitech pojistného plnění a v pojistných podmínkách. Infolisty tedy slouží jen jako první krok na cestě ke správnému výběru a spokojenosti s produktem. 

Životní pojištění:

Pojištění majetku:

Cestovní pojištění:

Pojištění motorových vozidel:

Pojištění odpovědnosti:

Pojištění právní ochrany: