Pojistné produkty/Zákonná a povinná smluvní pojištění/Povinně smluvní pojištění odpovědnosti/výrobce nebo provozovatele technické zkušebny, kterým byl povolen zkušební provoz a výrobce, dovozce nebo prodejce, kterým byl povolen manipulační provoz (56/2001 Sb.)