V současné době sdružuje Česká asociace pojišťoven 25 řádných členů a 3 členy se zvláštním statutem.

Všichni členové se řídí stanovami asociace a jsou povinni dodržovat Kodex etiky v pojišťovnictví.

  • Řádní členové – pojišťovny podnikající na území České republiky v souladu se zákonem o pojišťovnictví.
  • Členové se zvláštním statutem – specializovaná sdružení pojišťovacích odborníků a dále právnické osoby, jiné než pojišťovny, působící v komerčním pojišťovnictví a zřízené podle zvláštních zákonů.